سفارش تبلیغ
صبا
[ و به پسرش حسن فرمود : ] پسرکم چیزى از دنیا بجا منه چه آن را براى یکى از دو کس خواهى نهاد : یا مردى که آن را در طاعت خدا به کار برد پس به چیزى که تو بدان بدبخت شده‏اى نیکبخت شود ، و یا مردى که به نافرمانى خدا در آن کار کند و بدانچه تو براى او فراهم کرده‏اى بدبخت شود پس در آن نافرمانى او را یار باشى و هیچ یک از این دو در خور آن نبود که بر خود مقدمش دارى . [ و این گفتار به گونه‏اى دیگر روایت شده است که : ] اما بعد ، آنچه از دنیا در دست توست پیش از تو خداوندانى داشت و پس از تو به دیگرى رسد و تو فراهم آورنده‏اى که براى یکى از دو تن خواهى گذاشت : آن که گرد آورده تو را در طاعت خدا به کار برد پس او بدانچه تو بدبخت شده‏اى خوشبخت شود ، یا آن که آن را در نافرمانى خدا صرف کند پس تو بدانچه براى وى فراهم آورده‏اى بدبخت شوى و هیچ یک از این دو سزاوار نبود که بر خود مقدمش دارى و بر پشت خویش براى او بارى بردارى ، پس براى آن که رفته است آمرزش خدا را امید دار و براى آن که مانده روزى پروردگار . [نهج البلاغه]
 

 

 

اخلاق و عرفان Ethics & Irfan

نور نور نور نور نور نور

 

 

من عارف عزیز مرحوم انصاری همدانی را خیلی دوست دارم.‌ یک بار در یکی از جلسات ایشان که صحبت از نور بوده آسید عبدالله فاطمى می پرسد:

 آقا! ماوراء نور هم مقامى داریم ؟

-          : بله .

-          : چه مقاماتى است ؟

-          : باید برى بینى . سپس بلند شده، سرى تکان داده و می فرمایند:: ایشان مناجات شعبانیه را نخوانده اند که :


الهى هب لى کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حى تخرق ابصار القلوب حجب النور.

 

تا کجا؟ آن جا که جا را راه نیست

جز سنا برق مه الله نیست

از همه اوهام و تصویرات دور

نور نور نور نور نور نور


::: جمعه 86/3/18 ::: ساعت 9:0 عصر :::   توسط شهرمجازی قرآن کریم 
نظرات شما: نظر