سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خداوند آن را . . . دوایی قرار داد که پس از آن، دردی نیست و نوری که با آن ظلمتی نیست . [امام علی علیه السلام ـ در توصیف قرآن ـ]
 

 

 

اخلاق و عرفان Ethics & Irfan

عرفان شهادت

نویسنده: دکتر دادخدا خدایار استادیار گروه الهیات دانشگاه سیستان و بلوچستان

مقاله عرفان اسلامی به عنوان یک مشرب فکری و عملی معتقد است که انسان با تهذیب نفس و صفای باطن و ریاضت شرعی می تواند به مقامی برسد که دیده ی دلش به جهان هستی باز شود و حقیقت هستی و مراتب آنرا با چشم الهی به نظاره بنشیند و به مقام «کشف و شهود» نائل گردد که از آن تعبیر به «کمال انسان» ، «خلیفه اللهی» ، «قرب و لقای الهی» و ... می شود. در آموزه های دین اسلام ، «شهید» به معنای کشته ی در راه خدا، کسی است که پس از «جهاد اکبر» موفق به حضور در «جهاد اصغر» در راه خدا شده است؛ این حضور باعث ایجاد صفای باطن و مقامات عرفانی در وی گردیده، لذا به مقام «شهادت» واصل می شود و به شهود کامل و حقیقی نائل می گردد و ملکوت جهان را با چشم حق مشاهده می کند و به مراتب فوق عرفانی می رسد که سایر عرفا به آن غبطه می خورند به همین جهت او را «شهید» نامیده اند. درآیات قرآن کریم چنین مراتب ملکوتی برای شهید تصریح شده است؛ از جمله ، «حیات جاودانی»، « مقام عندیت»، « ارتزاق الهی» و.... لذا می توان چنین نتیجه گرفت که از نظر قرآن، شهید اعرف عرفاست. روایات معصومین (ع) و آثار عرفای حقیقی اسلام و سیره و وصایای شهدای دفاع مقدس با استفاده از قرآن مجید به این امر باور و تاکید دارند. در این مقاله با استفاده از آیات قرآن حداقل 34 ویژگی عرفانی و معنوی برای شهیدان راه خدا ارائه شده است.
مقدمه
عرفان یا «Mystisism , Mystic» یک مفهوم کلی می باشد که بر مصادیق گوناگونی اطلاق می شود و تعاریف نیز درباره ی آن متنوع است. عرفان اسلامی مشربی است که معتقد است انسان به جز عقل و حس وسیله ی دیگری نیز برای یافتن حقیقت واقعیت های مستور در نهانخانه ی غیب دارد که
. . .

ادامه مطلب را اینجا بخوانید

  • کلمات کلیدی :

  • ::: یکشنبه 90/2/11 ::: ساعت 9:31 صبح :::   توسط شهرمجازی قرآن کریم 
    نظرات شما: نظر